Проектът е реализиран от Геотрейдинг АД


Геотрейдинг АД изгради две фотоволтаични централи (ФтЕЦ) в Етрополе и София, които произвеждат общо около 74 MWh зелена електроенергия за година. Токът спестява CO2, който би се отделил при зареждане на близо 6.4 млн. мобилни телефона, при изразходването на над 22 т бензин и при годишното потребление на електрическа енергия на 6 еднофамилни къщи.  
Фотоволтаичните централи са разположени върху покривите на сервизните бази ProAuto в Етрополе и София и са собственост на Геотрейдинг АД, част от Група ГЕОТЕХМИН.
Инвестицията е част от политиката на Групата за опазване на околната среда. Проектът е съобразен с тенденциите за стимулиране изграждането на ВЕИ мощности в урбанизирани територии, което оптимизира площите, необходими за производство на чиста енергия.
Централата в Етрополе е с капацитет около 35 - 37 MWh/година и вече е въведена в експлоатация. Произведеното количество енергия се отчита в реално време през система за онлайн мониторинг от последно поколение и е еквивалент на нужната електроенергия в ProAuto Етрополе за 7 месеца. Освен излъчване онлайн, системата акумулира и представя данни за добитата енергия на дневна, месечна и годишна база от момента на стартирането на централата. Данните се получават и чрез мобилно приложение. То отчита и положителния ефект от работата на фотоволтаичната централа – например за 18 дни работа са спестени около 1.4 тона СО2, които биха се отделили в атмосферата, ако електроенергията беше произведена от невъзобновяеми източници.
ФтЕЦ в сервизната база ProAuto в столичния квартал Горубляне ще произвежда около 35 - 37 MWh зелена енергия за година. Тя ще се бъде въведена в експлоатация по-късно тази година. Токът от фотоволтаичните централи ще се продава на съответното електроразпределително дружество.
Двата проекта на Геотрейдинг АД са част от дългосрочната стратегия на Група ГЕОТЕХМИН за развитие и отговорни инвестиции. Те са изпълнени от друга компания от Група ГЕОТЕХМИН – Енергео ЕООД. Дружеството е лицензиран търговец на електроенергия за индустриални и бизнес клиенти и специализира в дейности по развитие на инженерни, енергийни и ВЕИ проекти с обхват от предпроектни проучвания до поддръжка и управление на експлоатацията през целия жизнен цикъл на изградените съоръжения.