От началото на тази седмица стартираха дейностите по подмяната на близо 296 метра водопровод по ул. „Любен Каравелов“ в с. Трудовец. Става дума за отсечката между улиците „Александър Стамболийски“ и „Цар Симеон“. Ремонтът се осъществява от „Микра – КМ“ ЕООД. Ботевградската фирма беше единственият кандидат, подал документи за участие в обявената от Община Ботевград в началото на месец юли обществена поръчка.


Предложената от фирма „Микра - КМ“ цена за подмяната на водопровода и асфалтирането на цялата отсечка е в размер на 89 867,03 лв. без ДДС, при прогнозна стойност от 90 166,67 лв. без ДДС.


Срок за изпълнение на поръчката е до 4 месеца, считано от датата на подписване на договора.


Финансовите средства за подмяната на част от водопровода по ул. „Любен Каравелов“ в Трудовец са включени в плана за капиталови разходи на Община Ботевград за 2021 год.