Семействата, чийто деца са записани в първи и в осми клас за учебната 2021/2022 година в общински и държавни училища,  ще получат еднократна финансова помощ от държавата. Средствата се отпускат независимо от доходите на родителите, при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семействата.
Средства ще се превеждат и за деца, които са настанени при роднини или приемни семейства.


Финансовата подкрепа ще се изплаща след подаване на заявление-декларация.  Срокът за подаване на заявленията е до 15 октомври т.г.
Заявленията към Дирекция „Социално подпомагане” могат да се подават и електронно. Електронната услуга 778 за отпускане на еднократна финансова помощ за дете в първи клас и услугата 3121 за записани ученици в осми клас са достъпни чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление”. Адресът е https://edelivery.egov.bg, раздел Заявления е-услуги, Агенция Социално подпомагане