Днес Община Ботевград изплати общо 26 000 лева финансова помощ на 53 майки, подали заявления в периода 01.01.2020 - 31.03.2020 г., съобщи зам.-кметът Борис Борисов.


21 майки с висше образование са получили по 600 лева (12 600 лв.). 21 майки със средно образование са получили по 500 лева (10 500 лв.). По 300 лева (2 100 лв.) са изплатени на 7 майки с основно образование. На 4 майки без образование са изплатени по 200 лева (800 лв.).


Средствата за финансово подпомагане на майките са заложени в бюджета на общината.