Днес Община Ботевград изплати общо 22 000 лева финансова помощ на 41 майки, подали заявления в периода 01.07. - 30.09.2020 г., съобщи зам.-кметът Борис Борисов.


19 майки с висше образование са получили по 600 лева. 1 майка с висше образование е подпомогната с 1 200 лв. за близнаци. 16 майки със средно образование са получили по 500 лева. По 300 лева са изплатени на 4 майки с основно образование. 1 майка без образование е подпомогната с 200 лева.


Средствата за изплащане на еднократна финансова помощ на майките са осигурени от собствени приходи на Община Ботевград.