Днес Община Ботевград изплати общо 31 400 лева финансова помощ на 60 майки, подали заявления в периода 01.04. - 30.06.2020 г., съобщи зам.-кметът Борис Борисов.


27 майки с висше образование са получили по 600 лева. 1 майка с висше образование е подпомогната с 1 200 лв. за близнаци. 24 майки със средно образование са получили по 500 лева. По 300 лева са изплатени на 4 майки с основно образование. 4 майки без образование са подпомогнати с по 200 лева.


Средствата за изплащане на еднократна финансова помощ на майките са осигурени от собствени приходи на Община Ботевград.