Днес Община Ботевград обяви обществената поръчка за избор на изпълнител на „Авариен ремонт на мостово съоръжение на река Рударка в село Новачене, община Ботевград“. Срок за изпращане на оферти или на заявления за участие е 23:59 часа на 26 август 2021 год. – четвъртък.


Обществената поръчка има за цел отстраняване на повредите по основните елементи на съоръжението и възстановяване в максимална степен на носимоспособността на конструкцията и експлоатационните характеристики на моста, за да се гарантира възможността за дългогодишната му нормална експлоатация в бъдеще. Също така и реконструиране на пътното платно и подходите към него за постигане изпълнението на съвременните изисквания за комфорт и безопасност на автомобилното и пешеходното движение по него.


Ремонтните дейности се финансират с целеви средства от държавния бюджет за неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия. Прогнозна им стойност е 133 766,67 лева без ДДС.