Седем общински имота в ЖК “Васил Левски“ – между старата и новата част, ще бъдат предложени за продажба чрез търгове с тайно наддаване. Те са включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 година. 


На вчерашното заседание Общинският съвет одобри началните тръжни цени на терените и даде съгласие за продажбата им. 


Имотите не са застроени. Единият е за комплексно строителство и е с урегулираната площ от 2 970 кв.м. Определената тръжна цена на този имот е 267 300 лева.


Другите шест са предназначени за жилищни нужди. Отделните имоти са с урегулирана площ от: 952 кв.м; 1 275 кв.м; 1 260 кв.м; 980 кв.м; 1 115 кв.м; 1 521 кв.м. Първоначалната тръжна цена на всеки един от тях е 80 лв./кв.м., като в цената не е включен данък добавена стойност. 


“До имотите все още няма изградена инфраструктура, но през следващата година Община Ботевград възнамерява да започне реализирането на такава. Има проект за изграждане на околовръстния път, който да свързва старата и новата част на ЖК “Васил Левски“. Става дума за продължението на ул.“Захари Стоянов“ до комплекс “Панорама“. Тези имоти се намира близо до този път“, обясни кметът Иван Гавалюгов.