Към 16 часа на балотажа за президент в община Ботевград са гласували 7 377 избиратели или 26.74% от имащите право на глас – 27 585 граждани. 


Най-слабо е гласуването в секция №15, намираща се в ОУ “Васил Левски“ в Ботевград. Към момента своя вот там са упражнили 43-ма избиратели, а имащите право на глас по списък са 932-ма.


В друга голяма секция – 7-ма, разположена в ОУ “Н. Й. Вапцаров“, ситуацията е коренно различна: от 940 избиратели по списък, към този час своя вот са упражнили 311. 


На територията на нашата община балотажът за президент протича спокойно.