Какви мерки са предприети за обезопасяване и охраняване на гробищния парк на Скравена и предвиждат ли се дейности за обезопасяване на моста към вилната зона на селото – тези въпроси бяха отправени по време на вчерашното заседание на ОбС от Дамян Маринов, уточнявайки, че ги задава от името на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност, която председателства. 


Тъй като информацията, изложена от кмета на Скравена Методи Драганов по двата въпроса, не беше точна, повече яснота внесе кметът на Ботевград.


По отношение на моста Иван Гавалюгов уточни, че съоръжението ще бъде уширено с около 2 метра, но ще остане без парапет, за да може де преминава селскостопанска техника, както и да стане възможно разминаването на два автомобила по него. Той пое ангажимент уширението да бъде извършено през следващата година, както и обезопасяването му със съответните знаци. 


Въпросният мост е изграден преди десетки години и е служел за преминаване на селскостопанска техника. До момента инциденти там не е имало, обясни кметът на Скравена.


По въпроса за гробищния парк, Гавалюгов информира Общинския съвет, че няколко пъти е подканял Методи Драганов да ангажира хора от селото, които да свършат работата, а от своя страна Община Ботевград ще осигури материали за изграждане на оградата и средства за заплащане на труда. 


“От него очаквам инициативата по организирането на дейността за поставяне на ограда, за да не влизат повече животни в гробищния парк, независимо дали е в новата, или в старата част“, добави кметът Гавалюгов.


Общинският съвет прие информацията за административното и социално- икономическо развитие на село Скравена във вида, в който бе внесена от  Методи Драганов.