На основание чл.21, ал.1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА, чл.16, ал.1, т.4 от Наредба № 10 за символите, почетните звания и почетните знаци на община Етрополе и във връзка с празника на Свети Иван Рилски и Деня на българския лекар – 19 октомври, както и Докладна записка на д-р Галя Василева – Управител на „МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“  - Етрополе, с Решение № 330/20.10.21 г., Протокол № 25  на Общински съвет – Етрополе,  д-р Велизар Марков бе удостоен с „Почетен знак за граждански принос “ в сферата на здравеопазването в община Етрополе  на заседание на ОбС - Етрополе.  


Мотивите са за изключителен принос в активното лечение на населението и проява на висок професионализъм и отдаденост в грижата за пациентите с коронавирусна инфекция. 


Д-р Велизар Марков е роден през месец март 1960 г., в град Бяла Слатина. Завършва медицина през 1986 г. и започва работа в болницата в град Бяла Слатина като лекар ординатор в Отделението за анестезия и интензивно лечение. През април 1988 г., започва работа в ОАИЛ на болницата в град Етрополе.  От  27 февруари 2007 г. е Началник на ОАИЛ в МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“ - Етрополе. 


От началото на пандемията, Д-р Велизар Марков и екипът му са неотлъчно до пациентите, диагностицирани с коронавирус в отделението в МБАЛ Етрополе.


 


Текст и снимки: Общината