18 730 лева ще бъдат отпуснати за Народно читалище “Събуждане 1895“ в село Врачеш. Средствата са необходими за изграждане на вътрешна газова инсталация, доставка и монтаж на газови конвектори за отопление на читалището. 


Предложението бе внесено като допълнителна докладна по време на вчерашното заседание на ОбС. Съветниците дадоха съгласие Община Ботевград да отпусне сумата от собствени приходи.