Изготвя се идейно решение за благоустрояване на ЖК “Васил Левски“ – новата част. Най-вероятно предложението ще бъде подложено на обществено обсъждане в началото на месец февруари. Това стана ясно по време на днешния брифинг на кмета Иван Гавалюгов с представители на местните медии. 


“Извършвали сме определени благоустройствени действия в ЖК „Васил Левски“, но не толкова мащабни, каквито в други квартали. Но категорично тази гадина ще започнем с етап 1 от благоустрояване на новата част на квартала. В предходни години проведохме токова обсъждане, но концепцията и предложеният вариант не бяха приети от живущите в новия квартал, което беше подкрепено с една доста обемиста подписка. Затова решихме да се съобразим с вижданията на хората как концептуално да бъде благоустроен Новият Изток. Тези виждания и искания сме ги заложили в новото идейно решение, което ще предложим за обсъждаме“, уточни градоначалникът. 


“Важно е да имаме проектна готовност, за да търсим финансиране, било то по европейски програми, по национални програми или от собствени приходи“, подчерта Иван Гавалюгов.