Голям интерес към идейния проект за ремонт на ул. “Гурко“, тротоарната настила по бул. “България“ и благоустрояване на междублоковите пространства в кв. 76 и кв. 77


Идейният проект за основен ремонт на ул.„Гурко“ /в участъка от ул. “Витоша“ до ул. “Акад. Стоян Романски“/, тротоарна настилка по бул. „България“ – северната част, и благоустрояване на междублоковите пространства в кв.76 и кв.77. премина при голям интерес. Предложението бе представено от арх. Иван Тодоров от общинската администрация. Той обясни, че основните промени са обособяването на паркинг в западната част, откъм светофарите, и цялостна подмяна на асфалтовата настилка по ул. “Гурко“ с павета. По време на представянето арх. Тодоров уточни, че двата големи бора при бившето парокотелно няма да бъдат премахнати, както и че санитарен техник и ландшафтен архитект ще обследват състоянието на съществуващата растителност в района, подлежащ на благоустрояване. Също така той изясни, че някои от дърветата на са илюстрирани, но това не означава, че ще бъдат премахнати. 


Желанието ни е да превърнем ул. “Гурко“ в преимуществено пешеходна зона. Затова подменяме настилката. Тя ще е такава, каквото ще бъде положена на по-късен етап в централната градска част, а там се предвиждат бетонови павета и гранитни плочи. Не можем да затворим автомобилния достъп изцяло, тъй като има имоти, до които може да се стигне само по ул. “Гурко“. Действително нашето желание е тя да си възвърне вида, който е имала в миналото като основна търговска улица. За целта смятаме да премахнем всички въздушни комуникации – електрозахранването на имотите да стане под земята, да се премахнат и електрическите стълбове. Осветлението ще е парково. Това допълни кметът Иван Гавалюгов. Той съобщи, че се предвижда улица “Гурко“ да стане еднопосочна в участъка от ул. “17-ти ноември“ до ул. “Васил Петров“. Автомобилите, които обслужват имотите по ул. “Гурко“, ще могат да завиват по ул.“Васил Петров“. 


“Идеята е да свържем центъра със западната част на града, с гимназията, със старата спортна зала и парка. Затова през сега съществуващото зелено пространство пред “България“ 16 сме направили една алея по диагонал, която по естествен начин да свързва ул. “Гурко“ със светофара и градския парк, благоустрояване на “България“ 16 и създаване на паркинг с 19 места в западната част на това зелено пространство, като се запазват характерът на озеленяване – зона за отдих, рекреация и за игра на децата“, обясни Иван Гавалюгов. 


Кметът съобщи още, че Общината е в преговори за придобиване на бившето парокотелно, което е частна собственост. Ако това стане, то ще бъде премахнато, като по този начин ще се отвори достъп към вътрешността на междублоковото пространство от ул.“17-ти ноември“, а не както е до момента - откъм ул. “Гурко“. По възможност ще бъдат създадени и допълнителни паркоместа, запазвайки озеленяването в пространство между трите блока зад пощата.


Подробности за идейното решение, какви мнения, препоръки и въпроси бяха отправени по време на обсъждането – може да проследите във видеото към текста!