Както вече информирахме, на сградата на читалището в Ботевград е монтирано устройство за измерване чистотата на въздуха. Известно време то ще работи в тестов режим, след като той премине, гражданите ще имат възможност да се осведомяват за данните, които измервателната станция показва. В момента те, както и за други общини, са достъпни на сайта на фирмата-доставчик на тестовото оборудване - https://senstate.com/bg/


“Ще направим всичко възможно информацията да стане публична и достъпна. В момента текат процеси по настройване, калибриране. Освен това, тестово сме поставили станцията на това място, без да имаме пълната увереност, че е най-подходящо от гледна точка на събиране на данни. Най-удобно е, за да видим какви са възможностите на устройството. В никакъв случай към момента не можем да твърдим със сигурност, това е и по информация на фирмата, която предоставя тази услуга, че данните, които се събират, са коректни  и дават ясна, точна и обективна представа за чистота на въздуха“, съобщи кметът Иван Гавалюгов. Той посочи, че локацията е важна. Затова след тестовия период ще стане ясно дали устройството за измерване чистотата на въздуха ще остане на това местоположение или ще бъде преместено на друго място в централна градска част.


Намеренията на Общината са да постави поетапно такива съоръжения и на други места в Ботевград, както и в някои села. 


“Най-вероятно взаимоотношенията между Община Ботевград и фирмата-доставчик на оборудването и услугата ще бъдат уредени на абонаментен принцип, но повече подробности ще предоставеним, след като стигнем до финалното решение дали и в какъв обем ще ползваме нейните услуги“, обясни кметът Гавалюгов.