Община Богевград ще поиска съгласието на местния парламент за отпускане 52 311 лева за нуждите на болницата. Сумата е необходима за закупуване на мебели за Вътрешното отделение, в което текат ремонтни дейности по проекта за ремонт и преустройство на блокове 1, 2 и 3 на МБАЛ Ботевград. 


Най-късно до 15 февруари ще приключат изцяло ремонтните дейности на блок на 2, ет. 2, където ще се помещават микробиологичната лаборатория и патоанатомичната лаборатория, и блок 3, ет. 2 –отделението по вътрешни болести.


С оглед на повишената заболеваемост от ковид, има възможност в средата на февруари да се използва пълния капацитет на новоремонтираното вътрешно отделение основно поради наличието на централната инсталация за кислород и възможностите за тестване в лабораторията по микробиология. Това се казва в докладната на управителя на лечебното заведение – Орлин Цветков, с която той иска финансова подкрепа от Община Ботевград.


Проектът на решение е включен в дневния ред на предстоящото заседание на местния парламент.