Насрочените за днес - 5 юни 2017г., от 17:00ч. изложба и обществено обсъждане на проектите, участвали в проведения конкурс за проект с предмет: „Конкурс за обемно-устройствено архитектурно решение за оформяне на публични пространства и идеен проект за хотел и тренировъчна зала към Многофункционална спортна зала „Арена Ботевград” гр. Ботевград”, ще се проведат на 6 юни 2017г. (вторник) от 17:00ч., в зала №14 в сградата на общинска администрация Ботевград.


Както вече сме Ви информира, през месец май станаха известни резултатите от конкурса за обемно-устройствено архитектурно решение за оформяне на публичните пространства и идеен проект за хотел и тренировъчна зала към Многофункционална спортна зала „Арена Ботевград“ – Ботевград. На база на получената комплексна оценка, седемчленно жури класира на първо, второ и трето място съответно предложенията на: „Амфион“ ЕООД – София, „М-Синтез“ ЕООД – София и арх.Весела Маркова от Ботевград.