Преди няколко дни Културен пенсионерски клуб „Ехо” в Лопян е организирал за своите членове еднодневна екскурзия до Панагюрище.
По този повод разговарях с ръководителя на Клуба и на певческата група към него дългогодишният учител, читалищен деятел и ръководител на хора в селото Пейо Мирчев Пеев.
Културен пенсионерски клуб „Ехо” в с.Лопян-сподели той за читателите на сайта ни-продължава дейността на прославения в миналото смесен народен хор-лауреат на всички самодейни републикански фестивали.
Сега, вече на почетна възраст, развиваме предимно екскурзионна културно-развлекателна дейност. Посещаваме известни манастири и църкви, където с изпълнението на певческата ни група сме правили добро впечатление на слушателите.
По повод Годината на Русия в България посетихме Плевенската панорама, където изпълнихме подходящи песни.
През октомври посетихме и гр.Панагюрище. Защо?
Преди двеста години, поради турските гонения, от там избягал Мирчо Станчов и се заселил в Лопян. Създал семейство, бил добър железар. Дали е подозирал тогава, че слага началото на голям и знатен род?
Над хиляда души наброява вече Мирчевския род. И тъй като много от членовете на клуба сме негови потомци, решихме да отидем до извора на родовата ни памет.
От този род е и най-заслужилият човек за нашето село Станчо поп Николов - председател на основания от Левски революционен комитет, заточеник от Диар Бекир, инициатор за построяването на църквата, на тогавашното местно училище и голям културен деятел.  
В Панагюрище имахме среща с потомци на рода, към който е принадлежал и нашият прадядо Мирчо Станчов.
Голяма бе изненадата и гордостта ни когато научихме, че потомка на този род е и Райна поп Георгиева.
В една от панагюрските църкви, в революционния музей, пред паметника на Георги Бенковски и Райна поп Георгиева нашата група изпълнихме подходящи песни.
Върнахме се от Панагюрище удовлетворени, одухотворени и горди, че сме потомци на бунтовни българи.