От отдел „Местни данъци и такси” към Общината съобщиха, че от 07 февруари т.г.  се плащат:


- Данък Недвижими имоти


- Такса Битови отпадъци 


за 2022 година.