Изборният ден в Етрополска община започна нормално в 7:00 часа. До сега няма сигнали за нарушения. Създадени са условия за нормално протичане на изборния ден.


Гражданите могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес на денонощната телефонна линия 02/982 22 32 и на факс 02/982 56 46. Информация за открити нередности се приемат и на електронната поща izbor@mvr.bg . Сигналите, получени на откритата линия в МВР за периода от 17 часа на 10 май до 17 часа на 11 май 2013 г. са 21. На тел. 112 вчера до 17 часа са получени 47 сигнала, свързани с изборния процес, всички са предадени на съответните полицейски структури.
Дирекция „Български документи за самоличност“ издава лични карти и удостоверения (за изгубени/ откраднати/ повредени/ унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед на упражняване на избирателните права на гражданите.


Общо 21 са избирателните секции в общината: 11 в Етрополе и 10 в селата, от които 2 са в Ямна. Имащите право на глас са 11 218 човека. От тях в 9:00 часа упражниха своето право 10 %.
Хората с проблеми в опорно-двигателния апарат и зрението могат да гласуват в 8-а секция, която се намира в НЧ „Тодор Пеев-1871” в Етрополе.


Припомняме, че в изборното помещение не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.
Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване.
Органите на Министерството на вътрешните работи се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно решение на избирателната комисия.
Всички структури на министерството работят при максимална мобилизация. Предприети необходимите мерки за охраната на обществения ред и осигуряването на пожарна безопасност.