Днес Община Ботевград изплати общо 33 000 лева финансова помощ на 48 майки, подали заявления в периода 01.10.-31.12.2021 г., съобщи зам.-кметът Борис Борисов.


22 майки с висше образование са получили по 600 лева. 34 майки със средно образование са получили по 500 лева. По 300 лева са изплатени на 6 майки с основно образование. 5 майки без образование са подпомогнати с по 200 лева.


Средствата за изплащане на еднократна финансова помощ на майките са осигурени от собствени приходи на Община Ботевград.