Днес Община Ботевград изплати еднократни помощи на 59 майки, подали заявления в периода 01.10.2023 - 31.12.2023 г. Общият размер на преведените средства е 30 500 лв.


28 майки с висше образование са получили по 600 лв. Една майка – също с висше образование, е получила 1 200 лв. за близнаци. По 500 лева са изплатени на 20 майки със средно образование. По пет майки с основно и без образование са подпомогнати съответно с по 300 и 200 лева, съобщи Борис Борисов – зам.-кмет на община Ботевград.