Здравните власти изчакваха преди да обявят със заповед намерението за отмяна на този документ, за да се уверят, че епидемичната обстановка го позволява


Вече официално от 21 март, понеделник, отпада изискването за "зелен сертификат" за всякакви дейности и мероприятия в България, ограничени до момента, съобщщиха от Здравното министерство.


От същата дата присъственото обучение във висшите училища ще се провежда с няколко условия:


- въведено е обучение по график, при което не се допуска едновременно провеждане на практически или семинарни упражнения на повече от 50% от групите, както и смесване на групи;


- създадена е организация за провеждане на лекции при 50% заетост на помещенията.


Остава изискването за редовно проветряване, дезинфекция на помещенията и носене на защитни маски за лице от студентите и преподавателите.


Със същата заповед от 29 март отпада изискването за изследване с щадящи тестове в училищата в страната.


С пълния текст на заповедта можете да се запознаете ТУК