В периода септември – октомври се провежда традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“. По този повод седмицата от 15 до 22 септември е определена за Седмица на детската пътна безопасност под надслов „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“.


Денят на превенцията – 21 септември е обявен от министъра на вътрешните работи за Ден без загинали на пътя и ще се проведе в контекста на Дните на безопасността на пътя на ROADPOL, Европейската мрежа на службите на пътна полиция. В тази връзка от служители на Пътна полиция, съвместно с представители на общините и кметствата, в районите на всички учебни заведения, се извършва оглед на сигнализацията с пътни знаци и маркировка, уличното осветление, предпазните огради, обезопасеността на входовете им.


Полицейско присъствие ще бъде осигурено с превантивен ефект преди и в края на учебните часове.


Планирани са специализирани полицейски операции в питейни и увеселителни заведения, с цел недопускане присъствието на малолетни  и непълнолетни в тях, както и продажбата на алкохол и тютюневи изделия на деца. Планиран е контрол на търговските обекти в близост до детски и учебни заведения за недопускане продажбата на забранени изделия. При необходимост ще се съставят предупредителни протоколи на нарушителите. Полицейските наряди ще имат за задача и да следят за продажбата на наркотични вещества в районите на училищата.


В първия учебен ден и по време на Седмицата за превенция на детската пътна безопасност при присъствено обучение и при спазване на противоепидемичните мерки ще се проведат беседи с първокласниците и техните родители за рисковете при тежки пътни произшествия с участието на деца. Ще се акцентира върху опасните зони, пешеходни преходи и кръстовища. Служителите, подпомагащи пътното движение, ще регулират трафика на автомобили и пешеходци, с цел осигуряване на безопасното пресичане на децата и техните придружители.  


И тази година ще продължат 10-минутните беседи по пътна безопасност от служители на Пътна полиция. С РУО и ръководствата на учебните заведения се съгласуват и участия в родителски срещи, с включена тема по пътна безопасност за ангажиране и активиране на настоятелствата за подобряване на детската пътна безопасност.


Практически препоръки


за безопасност на пътя – учебна 2021/2022 година


ЗА УЧЕНИЦИ


Научи се да се пазиш сам!


ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША


∙Избери с родителите си най-безопасния и кратък маршрут до училище.


∙Припомни си правилата за пешеходци.


Винаги:


∙пресичай на зелено;


∙се движи по тротоара;


∙използвай подлезите и надлезите за пешеходци;


∙върви по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.


∙Бъди видим! Убеди се, че шофьорите са те видели!


∙Използвай светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи, закрепени за облеклото или раницата.


∙Дори да закъсняваш за училище, спазвай правилата за движение, за да не станеш жертва на катастрофа.


∙На опасно или натоварено кръстовище пресечи с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.


∙С родителите си набележи към кого може и трябва да се обърнеш за помощ. Запамети номера му в телефона си.


ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД


∙Заедно с родителите си провери изправността на колелото.


∙Изберете заедно най-безопасния маршрут до училище.


∙Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите.


ПОМНИ, че:


∙велосипедът е пътно превозно средство, а


∙велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;


∙до 12-годишна възраст велосипедистът трябва да се движи по троатара, а на платното за движение може да управлява колело само с придружител, навършил 16 години;


∙навършилият 12 години велосипедист трябва да се движи възможно най-вдясно на платното за движение;


∙велосипедистът трябва да укаже с ръка накъде ще завие или ако иска да спре, но задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.


∙Винаги носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.


∙Дори да закъсняваш, не преминавай на червено на светофара, защото лесно може да причиниш катастрофа и да пострадаш в нея.


∙Помни, че при катастрофа трябва да позвъниш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.


ЗА РОДИТЕЛИ


ПОМНИ!


Децата не са възрастни.


Безопасността на твоето дете е най-важна.


Детето е уязвимо, когато е само на пътя.


АКО ИМАШ ПЪРВОКЛАСНИК


∙Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.


∙Заедно преминете няколко пъти по маршрута.


∙Завършете прехода с тест дали пътят е запомнен.


∙В началото и в края на учебния ден се погрижи лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.


∙Винаги разговаряй с детето за правилата за безопасно поведение на пътя.


∙Винаги бъди за пример! Не прави компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.


∙При възможност купи светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи и ги закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.


∙Предварително се разберете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запаметете в телефона му номерàта на хората, на които може да се довери.


АКО ВОЗИШ ДЕТЕТО ДО УЧИЛИЩЕ


∙Провери изправността на използваната обезопасителна система за деца.


∙Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо и да мислиш, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг, който може да коства живота или здравето на собственото ти дете.


∙Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението.


∙Бъди за пример! Не прави компромиси, нарушавайки правилата на пътя.


∙Ако детето ходи самò до училище


∙Припомнете си заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.


∙Припомнете си заедно правилата за движение на пешеходците:


∙Настоявай на светофара детето винаги да пресича на зелено.


∙Насърчавай го винаги да се движи по тротоара и да използва подлезите и надлезите за пешеходци.


∙Обърни внимание на детето, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.


∙Настоявай убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя, за да не попадне в катастрофа.


∙Препоръчай на детето на натоварено кръстовище да пресича с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.


∙Актуализирай списъка на хората, към които може и трябва детето да се обърне за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложи му да запамети в телефона си номерàта на хората, на които може да се довери.


АКО ДЕТЕТО СЕ ДВИЖИ ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД


ЗАЕДНО


∙Проверете техническата изправност на колелото.


∙Изберете най-безопасния маршрут до училище.


∙Преговорете основните правила за движение на велосипедистите. Припомни, че:


∙велосипедът е пътно превозно средство, а


∙велосипедистът е водач и за него важат правилата за движение за превозните средства;


∙до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;


∙когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;


∙за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.


∙Обсъждай с детето си случки, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.


∙Настоявай детето винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.


∙Напомняй на детето, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това самò.


ЗА ВОДАЧИ 


ВАЖНО!


Децата са част от движението на пътя и още се учат да се пазят сами.


ПРИ ДВИЖЕНИЕ покрай детско или учебно заведение


∙Винаги спазвай ограниченията. Те са, за да предпазят всички пътен инцидент.


∙Винаги  бъди в готовност да спреш. Обикновено децата се движат на групи, но нерядко някое от тях изостава, а после бърза да настигне другите и забравя, че е на пътя и че там има други правила. 


∙Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.


∙Никога не спирай върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и се оказват в риск от катастрофа.


ПРИ ДВИЖЕНИЕ покрай спирка на масовия градски транспорт в близост до УЧИЛИЩЕ


∙Винаги се движи с по-ниска скорост от разрешената. Децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.


∙Винаги имай готовност да спреш. Децата рязко променят решенията си и изненадващо сменят посоката си на движение тичешком. В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно поведение. 


∙Винаги давай предимство на децата, които пресичат на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.   


∙Винаги бъди толерантен към деца-велосипедисти. Никога не забравяй, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да подадат сигнал с ръка.


∙Ако забележиш неправилно или рисково поведение, спри и обясни на детето до какви последици може да се стигне.


∙При катастрофа на пътя подай сигнал на телефон 112.