За първите 6 месеца на 2019 година са подадени общо 752 сигнала от граждани към „горещия“ телефон на дирекция „Сигурност и обществен ред“ на Община Ботевград. Това показва внесената за разглеждане в Общински съвет информация за дейността на Дирекцията за първото полугодие. На телефон 080020007 са подавани сигнали за безстопанствени кучета и коне, нощен шум, паркиране на пешеходна пътека, тротоар и зелени площи, сигнали към БКС, сигнали за улично осветление, ВиК проблеми, проверки на нощни заведения, сигнали от общ характер и други. Най-много са сигналте от общ характер - 176. След тях се подреждат оплакванията от нощен шум - 155. 


За отчетния период служителите на дирекция „Сигурност и обществен ред“ са съставили 21 акта за установяване на административно нарушение /7 на ППС-та с животинска тяга без номер или предпазна престилка, 3 за замърсяване на природата, 1 за безстопанствени животни, 2 на таксита за нерегламентирана работа, 7 за силна музика от частен дом или заведение, 1 за лепене на листовки. 21 са и издадените наказателни постановления. 


202 на брой са съставените глоби с фиш за паркиране на тротоар, пешеходни пътеки и в зелени площи. Платени са над 30 на сто, се посочва още в отчета.  


В Дирекцията работят 16 служители: 4 гл. експерти ООР (опазване на обществения ред), 7 специалисти КООРЧОТ (контрол по опазване на обществения ред и чистота на обществените територии), 4 специалисти КЦВ (контролен център за видеонаблюдение) и директор на дирекция - 1.


Горещият телефон - 080020007, приема ежедневно сигналите на гражданите за нередностите и нарушенията по Наредба 1. Ежедневно се извършват обходи на централната градска част и жилищните квартали за нарушаване на обществения ред. Извършват се и вечерни обходи на града, както и на големите села в община Ботевград. За отчетния период общата им дължина е над 33 000 километра.


С оглед на проблемите, свързани с осигуряване спокойствието на гражданите в Община Ботевград, през летния сезон се предвиждат самостоятелни и съвместни акции, както и проверки с органите на МВР за нарушения на Наредба №1, засягащи спокойствието на гражданите, се посочва още в отчета на дирекция „Сигурност и обществен ред“.