За дейност „Спорт за всички“ в бюджета на Община Ботевград са предвидени финансови средства в размер на 180 000 лева. Парите следва да бъдат разпределени на спортните клубове, регистрирани на територията на община Ботевград. Председателят на Общински съвет – Ботевград д-р Илин Черняшки предлага да бъде създадена временна комисия от петима членове – общински съветници - двама от групата на МИР и по един от групите на БСП за България, ПП ГЕРБ и МК ДИБО, която да направи това разпределение.


Създаването на временна комисия ще бъде гласувано на предстоящото заседание на ОбС, насрочено на 28 април.