Ще бъдат представени нови продукти в подкрепа на малки и средни предприятия


От началото на тази година Българска банка за развитие (ББР) стартира 5 програми в помощ на малкия и среден бизнес. Всяка една от тях е предназначена за индивидуалните нужди на всеки бизнес и потенциалните проблеми, които могат да възникнат.


Фокус продукти на събитието ще бъдат:


- Програма „Подкрепа за туризма“, с която хотелиери и ресторантьори могат да обезпечат разходите по предстоящия сезон.


- Програма „Енергийна подкрепа“, с която вашият бизнес може да се справи с неочакван ръст в цените на електроенергията. Разходите могат да бъдат разсрочени на 4 последователни месеца в периода на 2022 г., като бизнесите могат свободно да кандидатстват за финансиране на бъдещи плащания и неплатени фактури.


- Финансиране на „Зелена енергия“ - продукт, който представяме като решение на проблема с растящото притеснение на компаниите от стойностите на електроенергията у нас и в Европа.


- Оборотен кредит за суровини и материали - продукт, който може да покрие нуждите на малки и средни бизнеси, за закупуване на стоки и материали, работни заплати на служители и натрупани задължения към различни доставчици.


Срещата ще се състои на 20 май 2022 г. – петък, от 11:00 часа в зала „Ботевград“ - сградата на общинската администрация.


https://www.facebook.com/events/515870990028597/?ref=newsfeed