Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
13 новини с етикет: МИГ

Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Ботевград за периода 2023-2027г.“ на Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ получи одобрение от оценителната комисия по Процедура чрез подбор на проектни..

Преди няколко дни министърът на земеделието Явор Гечев връчи на председателя на МИГ Ботевград Иван Гавалюгов договор за финансиране на проект „Местна инициативна група за активно местно развитие“, който бе подписан на 6 октомври 2022г. Договорът е на стойност 111 721.92 лева, като 105..

Местна инициативна група – Ботевград взе участие в Международна конференция, посветена на 30-годишнината от прилагането на подхода ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие в Европейския съюз. Тя се проведе от 10 до 12 май в Бургас и Поморие. МИГ - Ботевград бе представляван от..

Колективният върховен орган (КВО) на Сдружение „МИГ Ботевград“ тази вечер проведе общо събрание. То се състоя в зала „Христо Ботев“ на общинската администрация. На него присъстваха нужния брой членове на Управителния съвет – 50% + 1. Първа точка в дневния ред бе..

МИГ Ботевград стартира изпълнението на проект „Обособяване на зона за отдих и събития във вилна зона „Зелин“, община Ботевград” съгласно договор №РД50-83 за безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.372 за подбор на проекти по подмярка 19.1 „Помощ за..

Обединени от каузата за подобряване управлението на горите на територията на община Ботевград,  граждани, общинска администрация, Държавно горско стопанство - Ботевград, НПО, в  рамките на проект  „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, прилагане  и..

Сдружение „Местна инициативна група“ – Ботевград  има намерение да кандидатства с проект „Обособяване на зона за отдих и събития във вилна зона Зелин“ по Програма за развитие на селските райони.  За да се внесе проектното предложение, се иска съгласието на..

Стратегията, с която Местна инициативна група – Ботевград ще кандидатства за финансиране, е на обща стойност около 6 милиона лева. Днес се състоя публичното й обсъждане. Стратегията бе представена от Петко Сименов, член на екипа, който е разработил документа.До 31 август е срокът, в който..

Туризмът в Община Ботевград заема сериозно място в Стратегията за Водено от обществото местно развитие на Местна инициативна група – Ботевград /МИГ/. Стратегията вече е изготвена. Тя бе представена днес от Петко Симеонов – представител на фондация „Съвременност”, по време на..

Обстойно и задълбочено бе обсъдена Стратегия за развитие на Община Ботевград, с която Сдружение “Местна инициативна група“ – Ботевград ще може да кандидатства за финансиране по Програма за развитие на селските райони /пеирод 2014 - 2020 г./ към Министерството на земеделието и..

« предишна12следваща »