В края на миналата седмица изтече срокът, в който заинтересованите фирми можеха да подават оферти по обществената поръчка на Община Ботевград – „Ремонт колонада и настилки пред главен вход на МБАЛ Ботевград“. До определения срок - 23:59 часа на 13 май, документи са подали три фирми. Това са „АВ билд“ ЕООД, „РаТек“ ООД и „ЕЛ СИЛВЪР“ ЕООД съответно с ценови предложения от 253 956,80 лв., 265 509,84 лв. и 269 210,40 лв.


Да припомним, че прогнозната стойност на обществената поръчка е 269 680,00 лв. без ДДС.


Предстои комисия да отвори офертите на кандидатите и да избере изпълнител на ремонтните дейности.