В дневния ред на редовното заседание на Общински съвет - Ботевград, насрочено за 26 май, е внесена информация за дейността на общинско предприятие „Туризъм“  за 2021 год. Както знаете, то е приемник на общинско предприятие за почивно дело „Боженишки урвич“. Преобразуването бе извършено с решение на Общинския съвет от 30 юли 2020 год.


Организационната структура на ОП „Туризъм“ се състои от 9 служители, разпределени в две звена – Общинска почивна база „Боженишки Урвич“ - с. Боженица и Туристически информационен център – Ботевград, който започна да функционира през 2021 год.


Одобреният бюджет от Общински съвет Ботевград за 2021 год. е 159 240 лв., а изпълнението е 132 525 лв.


2021 година беше белязана от пандемията, породена от COVID-19. Въведените ограничителни мерки и задължителното изискване за отрицателен PCR, сертификат за ваксинация или преболедуване от COVID-19 осезаемо намалиха туристопотока към забележителностите в Ботевград и региона, както и резервациите в Общинска почивна база „Боженишки Урвич“, се посочва в информацията за дейноста на предприятието. 


Приходите от дейността на Общинска почивна база „Боженишки урвич“ за 2021 г. са:


- Приходи от консумация на храни и напитки в ресторанта - 12 143,30 лв.


- Приходи от реализирани нощувки - 13 605,00 лв.


- Приходи от продажба на сувенири – 20,00 лв.


Приходи от дейността на Туристически информационен център за 2021 г.:


- Приходи от продажба на рекламни материали - 184.80 лв.


Общо приходи от дейността на ОП „Туризъм“ за 2021 г. - 25 953.10 лв. За сравнение, приходите от дейността за 2021 г. са с около 4 700 лева повече от тези през 2020 г.


Към 31.12.2021 г. Общинско предприятие „Туризъм“ приключва без неразплатени задължения към доставчици.


В докладната се посочва още, че поради липсата на достатъчно вода в активния летен сезон, както и на щатен служител и необходимата техника, басейнът на базата не е функционирал през 2021 г. През летния сезон дори се е наложило водоноска, осигурена от ОП „Благоустройство и комунално стопанство“, да захранва обекта с вода. В края на м. август 2021 г. обаче е бил разрешен дългогодишният проблем с водоподаването към базата, чрез извършване на ремонт и укрепване на водния резервоар, захранващ обекта. Също така със съдействието на ОП БКС е подменен инвентарът в баните, почистени са улуци, извършен е ремонт и укрепване на беседки за отдих.


Общинска почивна база „Боженишки Урвич“ е достъпна за резервации и чрез една от най-популярните платформи - Booking.com. Създадена е и Фейсбук страница на Почивна база „Боженишки Урвич“, която набира популярност и се развива, пише още в отчета на ОП „Туризъм“.


През настоящата година в Почивна база „Боженишки Урвич“ предстои подмяна на телевизорите в стаите, поставяне на комарници на вратите на терасите в стаите, освежаване на озеленяването и интериора в градината, експлоатация и поддръжка на външен басейн, предлагане на пакети за провеждане на празнични мероприятия - детски рождени дни, кръщенета, сватбени церемонии. Това се посочва още в отчета за дейността на ОП „Туризъм“.


През отчетни период екипът на Туристически информационен център е работил активно за обособяването на тематични маршрути за пешеходен, велосипеден и конен туризъм. Със съдействието на Любомир Ботушаров и Община Ботевград са заснети и описани 13 велосипедни маршрута на територията на Община Ботевград. Обходени и маркирани са три туристически пътеки - Урвишка поляна - манастир „Св. Николай Мириклийски“ -  Скравена; Урвишка поляна - Чекотински манастир „Св. Архангел Михаил“ и с. Боженица - с. Своде, общ. Правец.