Във връзка с намаляването броя на децата през летния сезон и с оглед на ефективното изразходване на бюджетните средства, както и осигуряване на възможност за използване на полагащия се годишен отпуск на работещите в системата на предучилищното образование, Община Ботевград е издала Заповед (тук), в която се посочва, че за периода – месец август, дежурна детска градина в Ботевград ще бъде ДГ „Звънче“.


Общинското ръководство е дало насоки на директорите да направят проучване във всички детски градини за прогнозна посещаемост през месеците юни, юли и август, без ограничение за конкретен брой дни. Допитването е именно с цел да се създаде подходяща организация за работа, удовлетворяваща максимално родителите и персонала на детските заведения. Община Ботевград има готовност да определи за дежурни през м. август още две сборни групи в ДГ „Кокиче“, ако това е необходимо.


От Община Ботевград призовават всички родители, записали своите деца за посещение през лятото, да допускат техни отсъствия само по уважителни причини, тъй като за тях се осигурява дежурен персонал, предвиждат се брой легла и прогнозен бюджет за изхранване и издръжка.


Останалите детски градини в Ботевград, извън горепосочените, няма да работят само през месец август. 


Подобна реорганизация на работа се налага във всяка община в България през летния сезон, тъй като през учебното време, което е в периода 15.09 – 31.05, се провеждат основни форми на педагогическо взаимодействие, което съответства на изискванията на държавния образователен стандарт, и за персонала не е препоръчително да отсъства.


Също така, за децата на възраст четири, пет и шест години, посоченото учебно време е задължително за посещение в детските заведения в община Ботевград, а неучебното време, в периода 01.06 – 14.09, не е.


За организацията на работа на детските ясли в Ботевград също тече проучване, след което ще бъде издадена Заповед на кмета, която ще бъде публикувана на официалната страница на Община Ботевград.