От днес започнаха дейностите по подмяната на част от водопровода по улиците „17-ти ноември“, „Стамен Панчев“, „Христо Ботев“ и „Ал. Батенберг“ в Ботевград.


Както информирахме в началото на миналия месец, Община Ботевград обяви обществена поръчка за избор на изпълнител. В определения срок документи за участие подаде само един участник – ЛКС ООД с ценово предложение от 265 010,72 лв. без ДДС. 


Днес работници на фирмата започнаха изрязването на асфалтовото покритие по ул. „Стамен Панчев“. Ремонтът обхваща следните отсечки: 


- ул. „Стамен Панчев“ в участъка от бул. „България“ до ул. “Сан Стефано“


- ул. „17-ти ноември“ в участък от бул. „България“ до ул. “Сан Стефано“


- ул. „Христо Ботев“ в участъка от бул. „3-ти март“ до ул. „Иван Вазов


- ул. „Ал. Батенберг“ в участъка от ул. „Цар Самуил“ до ул. „Хан Аспарух“


- ул. „Ал. Батенберг“ в участъка между ул. „Славейков“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“