Състав на служебното правителство:


Гълъб Донев за служебен министър-председател 


Служебни вицепремиери: Лазар Лазаров на труда и социалната политика; Христо Алексиев на транспорта и съобщенията; Иван Демерджиев на вътрешните работи; Атанас Пеканов по управление на европейските средства;


Крум Зарков  за служебен министър на правосъдието;


Велислав Минеков  за служебен министър на културата;


Росица Велкова-Желева за служебен министър на финансите;


Весела Лечева за служебен министър на младежта и спорта.


Димитър Стоянов за служебен министър на отбраната;


Асен Меджидиев за служебен министър на здравеопазването;


Иван Шишков за служебен министър на регионалното развитие и благоустройството;


Сашо Пенов за служебен министър на образованието и науката;


Николай Милков за служебен министър на външните работи;


Росица Карамфилова-Благова за служебен министър на околната среда и водите;


Явор Гечев за служебен министър на земеделието;


Никола Стоянов за служебен министър на икономиката и индустрията;


Росен Христов за служебен министър на енергетиката;


Александър Пулев за служебен министър на иновациите и растежа;


Илин Димитров за служебен министър на туризма;


Георги Тодоров за служебен министър на електронното управление!!!