Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 2 октомври 2022г. и със заповед на кмета на община Етрополе са образувани 20 избирателни секции:


261800001- гр.Етрополе, СУ "Хр.Ясенов" /Актова зала - първи етаж/


261800002- гр.Етрополе, СУ "Хр.Ясенов" /класна стая №102- първи етаж/


261800003- гр.Етрополе, СУ "Хр.Ясенов" /класна стая №208- втори етаж/


261800004- гр.Етрополе, СУ "Хр.Ясенов" /начален етап, първи етаж, стая 1/


261800005- гр.Етрополе, Спортна зала "Чавдар" /кафе- първи етаж/


261800006- гр.Етрополе, СУ "Хр.Ясенов" /начален етап, първи етаж, стая 3/


261800007- гр.Етрополе, Спортна зала "Стоян Николов"


261800008- гр.Етрополе, НЧ "Тодор Пеев-1871"


261800009- гр.Етрополе, ОУ "Хр.Ботев" /вход от бул."Руски"/


2618000010- гр.Етрополе, ОУ "Хр.Ботев" /вход от двора/


2618000011- гр.Етрополе, ОУ"Хр.Ботев" /стола/


2618000012- гр.Етрополе, МБАЛ Етрополе


2618000013- с.Рибарица /салона в кметството/


2618000014- с.Ямна /м.Златичора- салона в кметството/


2618000015- с.Ямна /м. Черти град- салона на читалището/


2618000016- с.Бойковец /салона в читалището/


2618000017- с.Брусен, с.Оселна /Пенсионерски клуб/


2618000018- с. Лопян /ОУ "Хр.Ботев/


2618000019- с.Лъга /Пенсионерски клуб/


2618000020- с.Малки Искър /салона в кметството/