Само една фирма е подала оферта за обществената поръчка, която предвижда подмяна на тротоарите в определени участъци на улиците “Христо Ботев“, “Александър Батенберг“ и “17-ти ноември /от бул. “България“ до ул. /Сан Стефано/ в Ботевград. Това e ЛКС със седалище в Мездра. 


Фирмата е единствената, подала оферта в регламентирания срок, който изтече вчера – 22 август. 


Към момента по описаните улици е извършена подмяна на разпределителния водопровод и сградни водопроводни отклонения. Съществуващите тротоарни настилки са в лошо състояние. Предвижда се демонтираните им, както и на бордюрите, монтаж на нови бордюри; направа на основа за нова паважна настилка; настилка от унипаваж. 


Ценовото предложение на фирмата – кандидат за изпълнител, е 266 384 лева /без ДДС/. Обществената поръчка се финансира от бюджета на Община Ботевград със средства за целева субсидия за капиталови разходи


Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 60 календарни дни след подписването на договора между възложителя  - Община Ботевград, и изпълнителя.