Почти е готов идейният проект за ремонт на канализационната система на Ботевград. Той е възложен за изработка през 2021 година на специализирана фирма. Тази информация съобщи на редовния брифинг с медиите кметът на Община Ботевград.


„Редица са проблемите по канализацията на Ботевград. Цялостният преглед и заснемане на състоянието на канализационната система ще ни даде ясна информация какви мерки трябва да предприемем за подобряване на нейното състояние. Трябва да я поддържаме в добро състояние, защото изграждането на канализационна мрежа е с пъти по-скъпо от това на водопроводната. Обикновено поддържането на канализацията в добро състояние е подценявано в повечето общини в страната. Проблемите веднага се усещат при голямо запушване или при проливни дъждове.“ – коментира Иван Гавалюгов.


Общината и в момента извършва частични ремонти и почистване на канализационната система на града. За целта през тази година са заделени 50 000 лв. В момента се почиства канализацията в северната част на града. Общината е ангажирала фирма, която вече извършва почистването на част от канализацията в жк „Саранск“. С възстановена проводимост и на места доизградена е вече канализацията по ул. „Мадара“.


„Това са едни недостатъчни като обем и обхват дейности, но ги извършваме със собствени средства. За съжаление финансовото състояние на ВиК София, макар че това е ангажимент на водните дружества, не им позволява да извършват тези действия. Те разполагат с техника за отстраняване на локални запушвания, но не и за премахване на наноси и други причинители на проблеми.“ – допълни градоначалникът.


По думи на Иван Гавалюгов обстойно почистване и рехабилитация на канализацията не са извършвани от нейното изграждане до наши дни. Според него канализационната система на Ботевград е със запушване над 60%.