Строително-монтажните работи на градския Форум ще започнат още през настоящия месец. В тази връзка кметът Георги Георгиев е внесъл докладна в ОбС, в която предлага да бъдат отпуснати 150 000 лева от собствени приходи на общината. 

Най-напред ще започне насипване с пръст за повдигане на нивото до кота 2.20 метра. Следва демонтаж на мраморните стени, гранитни стъпала, тротоарни плочи, разрушаване на бетонни стени и други.
Преустройството ще се извършва по проект на софийската фирма „Урбано”, Припомняме, че нейното предложение спечели конкурса, който бе обявен от община Ботевград.

С разработения проект се предвижда разрушаване на съществуващия "Форум". На негово място ще бъде изграден търговски център, кафене с площадка на открито. Покрита улица ще осигурява връзката на търговския център с подземен паркинг. Достъпът до централната зелена площ ще се осъществява посредством три стълби от изток и запад. Едната от тях съществува и в момента. В съответствие с изискването на общината се предвидени останалите две стълби. Те са изцяло нови и осигуряват диагонално преминаване през откритото пространство на Форум-а, осъществяващо директна пешеходна връзка между централния площад на града и автогарата. Предвидена е и рампа за майки с колички и хора с увреждания. Зареждането на магазините е осигурено двустранно: преди изграждането на подземния паркинг през рампата за хора с увреждания, а след неговото изграждане през него по осигурения коридор, посредством който се достига до складовете на повечето от магазините.
Проектирана е детска площадка на открито. Тя е разположена в зелената площ пред кафенето. В югоизточната част на разработваната територия е развита представителна широкораменна стълба с терасовидно разположени зелени площи и места за отдих. Предвидена е и водна каскада между представителната стълба и рампата.
Изпълнението на проекта позволява да се раздели на етапи във времето.