УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


Днес отбелязваме 114 години от обявяването на Независимостта на България!


На паметния 22 септември през 1908 година в историческата църква “Св. Четиридесет мъченици”, на старопрестолния Царевец е обявена Прокламацията за българската независимост - естествен успешен завършек на продължителен период на български борби за самостоятелно държавно съществуване! Така страната ни отхвърля васалната си зависимост от Османската империя, наложена и от Берлинския договор, през 1878 година.


Това историческо дело и днес ни кара целеустремено да съхраняваме изконните български добродетели и националната си идентичност. Затова ни е нужна мъдрост, обща цел и обща воля, че само с ясни и последователни действия, вяра и единение, всички ние можем да работим за успеха и добруването на община Етрополе и на нашата Родина.


Нека съхраним уроците на историята, нека бъдем достойни продължители на националната кауза, на непреходното дело на вдъхновените строители на съвременната ни държава. Нека следваме примера на нашите предци, обединени и единни да живеем и работим в името на България и нашата община. 


Честит празник!


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ -


КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ