Министерството на Регионалното развитие и благоустройството публикува официално списъка с общински проекти, които ще бъдат финансирани с държавни средства. Той е одобрен с решение на  Министерски съвет от 30 септември 2022 год. В него са включени 234 обекта, предложени от Националното сдружение на общините. Избрани са тези които имат проектна готовност, разрешения за строеж и са посочени от съответната общинска администрация като приоритетни. 


Условието е МРРБ да финансира 50% от стойността им, като средствата ще бъдат предоставени на общините на две равни части – първото плащане ще е до 10 работни дни след подписване на споразумение, а второто – през месец декември 2022 година. Това се посочва в официално прессъобщение на Министерството до медиите. 


В утвърдения списък, в частта ВиК инфраструктура, е включен проекта на Община Ботевград – “Реконструкция на водопроводна система в село Трудовец“. Средствата, които ще бъдат отпуснати за неговата реализация, са в размер на 3 329 638 лева / без ДДС/.