Във връзка с извършване на планови технически прегледи на съоръжения по газопреносната мрежа на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ в района на Ботевград, за времето от 10:00 ч. до 14:00 ч. на 18.10.2022 г. изцяло ще бъде преустановено подаването на природен газ към разпределителната мрежа на „Балкангаз 2000“ АД на територията на общината, с изключение на с. Трудовец.


Потреблението на природен газ след 10:00 ч. ще продължи при намаляващо налягане до изчерпване на количеството, останалo в газоразпределителната мрежа при спирането.


„Балкангаз 2000“ АД ще започне възстановяване на газоподаването след получаване на уведомление от „БУЛГАРТРАНСГАЗ“.


Всички потребители следва да предприемат мерки за безопасно и безаварийно спиране и възстановяване на газоподаването към техните инсталации и съоръжения.


За оперативна връзка с екипа на „Балкангаз 2000“ АД може да се използват:


- Телефони: 088 7466365; 087 8114818; 087 8101311; 088 7794285


- E-mail: office@balkangaz2000.com и balkangaz@balkangaz2000.com