Почетното звание “Заслужил гражданин на Ботевград“ да бъде присъдено на Венетка Василева Терзийска – главен учител по География и икономика и бивш директор на ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров“, за дългогодишна педагогическа дейност и висок професионален опит.


Отличието “Почетна грамота“ да бъде присъдено на Боряна Стоянова Николова – старши учител по Български език и литература, за дългогодишна педагогическа дейност и висок професионален опит.


Отличието “Почетна грамота“ да бъде присъдено на Нели Димитрова Георгиева – старши учител по математика, за дългогодишна педагогическа дейност и висок професионален опит. 


Предложението за награждаване на учителите е внесено в Общинския съвет от неговия председател – д-р Илин Черняшки. Поводът е предстоящото честване на 110 години гимназиално образование в община Ботевград и решение по Протокол на Педагогическия съвет на ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров“ от 18 октомври 2022 год. 


В докладната до местния парламент се посочва още, че предложението се внася въз основа на чл. 21, ал.1 т. 22 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  на чл.41, чл. 51, ал. 2 от Наредбата за символиката и отличията на Община Ботевград. 


Докладната записка ще бъде обсъдена и подложена на гласуване на редовното заседание на ОбС Ботевград в четвъртък – 27 октомври.