Съветът на Европейския съюз съобщи, че е одобрил окончателно новите правила за общото зарядно устройство.


Това означава, че през 2024 г. портът USB-C ще стане задължителен за цял спектър от електронни устройства като мобилни телефони, таблети и слушалки. Вече няма да е необходимо при всяка покупка на нов мобилен телефон или подобно устройство да се взема различно зарядно устройство - всички те ще могат да се зареждат с едно и също зарядно устройство.


Новите правила


С новите правила се въвежда задължително използване на порт за зареждане тип USB-C за множество различни електронни устройства. Това означава, че повечето устройства ще могат да се зареждат с едно и също зарядно устройство. За да могат потребителите да знаят точно какво купуват, директивата въвежда пиктограма, указваща дали с новото устройство се предлага зарядно, както и етикет, посочващ характеристиките на зареждане.


Директивата дава възможност на потребителите да избират дали да купят ново устройство със или без зарядно. Това не само ще им спести пари, но и ще намали отпадъците от електронно оборудване, свързани с производството, транспортирането и обезвреждането на зарядни устройства, се посочва в съобщението. Възможността тази необвързана продажба да стане задължителна ще бъде оценена от Европейската комисия четири години след влизането в сила на директивата.


Въпреки че става все по-популярно, безжичното зареждане все още не е хармонизирано за всички устройства. За да може тази технология да стане налична за повече устройства, комисията ще работи за хармонизирането на безжичното зареждане за електронните устройства, както и на оперативната съвместимост въз основа на технологичното развитие.


Категории засегнати устройства


Новите правила се прилагат за множество различни преносими устройства, а именно:


мобилни телефони


таблети и четци


цифрови фотоапарати и конзоли за видеоигри


слушалки, безжични слушалки и преносими високоговорители


безжични мишки и клавиатури


преносими навигационни системи.


Всички лаптопи също ще бъдат обхванати от тези нови правила 40 месеца след влизането в сила на директивата.


Как се стигна дотук


През 2020 г. потребителите в ЕС са купили приблизително 420 милиона електронни устройства и притежават средно три зарядни устройства за зареждане на тези електронни устройства, от които редовно използват две.


Въпреки това 38% съобщават, че са срещали проблеми със зареждането на своите устройства заради липса на съвместимо зарядно устройство. За да се справи с тези проблеми, на 23 септември 2021 г. Европейската комисия представи предложение за общо зарядно устройство.


На 26 януари 2022 г., по-малко от шест месеца след началото на преговорите в съвета, държавите членки единодушно постигнаха съгласие по позицията на съвета за директивата за общо зарядно устройство.


На 7 юни 2022 г. съветът и Европейският парламент постигнаха по директивата за общо зарядно устройство предварително споразумение, което на 29 юни 2022 г. бе одобрено от представителите на държавите - членки на ЕС.


Какво следва


След като днес съветът одобри позицията на Европейския парламент, законодателният акт се смята за приет.


След като бъде подписан от председателите на Европейския парламент и на съвета, той ще бъде публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила 20 дни след това публикуване. Новите правила ще започнат да се прилагат 24 месеца след влизането в сила.