Информация за селата Гурково, Радотина и Рашково е внесена за обсъждане в Общинския съвет. Тя е изготвена от кметските наместници на селата и дава представа за състоянието на инфраструктурата и социално-битовите условия в отделените населена места.


В Гурково почти всички улици са оборудвани с улично осветление, но са необходими поне още 10 броя осветителни тела за крайните точки на селото. През 2020 год. по улиците, които нямат асфалт, се направен насип от фрезов материал – по пътя към резервоара, ул. “Градина“ , преди и след моста на ул. “Рударка“. В момента без асфалтово покритие – частично или цялостно, са улиците “Рударка“, “Орхидея“, “Здравец“, Градежа“, “8-ми март“. От поправка и рехабилитация на асфалтовото покритие се нуждаят улиците “Генерал Гурко“, “Гьосковица“ и “Бреза“. 


Водоснабдяването с питейна вода е добре. Изградени са два резервоара. Водохващането е от река Милкьовица. Изградено е допълнително трасе от Литаково за водоснабдяване от язовир “Бебреш“ при недостиг на вода през летните месеци. 


През 2021 год. са положени 300 метра тръби от Литаково до Гурково. Извършен е ремонт на водохващането. През настоящата година са положени 500 метра тръби за довеждащ водопровод от в местността “Крушов рът“. 


Канализацията за отпадни води е изградена на около 55% в селото. През 2021 год. започна изграждане на канализация за отпадни води на ул. “Череша“ – ф315 – 243 метра, и брой отклонения – 18. А през тази година се довърши изграждането на Ф315 – 198 метра, ф200 – 36 метра и 16 броя отклонения по същата улица. 


Информация за село Гурково завършва с предложение да се предвиди: изграждане на битова канализация по ул. “Рударка“ и ул. “Добрева“; подмяна на стара водопроводна мрежа там, където не е подменена; почистване и пребоядисване на мостово съоръжени на ул. “Трети март“; полагане на асфалтова настилка на неасфалтирани улици; ремонт на камбанарията на църквата “Свети Иван Рилски Чудотворец“; изграждане на спортна площадка с к комбинирано футболно и баскетболно игрище на отредения терен. 


В информацията за село Гурково се посочва още, че през последните години има засилен интерес към закупуване на имоти в населеното място. 


На територията на село Радотина улиците са с асфалтово покритие и навсякъде има улично осветление. През 2020 год. с трошен асфалт бе насипан пътят към махала Петров кръст, като едно от семействата участва с труд и собствени средства. 


През 2021 год. бе подменен трафопоста и уличното осветление в махала “Лъга“.


През миналата година бе извършена подмяна на водопровода по ул. “Басарница“ , а през месец август 2022-ра – по ул. “Димитраки Хаджитошев“. 


В края на 2021 год. е изграден навес – 14 кв.м, изградена е пътека за инвалиди пред сградата на читалището, подменени са и стъпалата пред пенсионерски клуб с мраморни. 


Почистено е водохващането от Бабина. През 2021 год. беше назначен служител от ВиК и с негово съдействие бяха заключени шахтите със спирателни кранове, водоподаването беше регулирано и в селото не е имало режим на водата. Авариите се отстраняват своевременно, но има нужда от цялостна подмяна на водопровода, се посочва в информацията за село Радотина. Кметският наместник на населеното място предлага при изготвянето на общинската програмата за 2023 год. за строителни и ремонтни дейности да се предвиди: изкърпване и асфалтиране на ул. “Рударка“, смяна на прозорците на читалището, ремонт на покрива на църквата. 


В точка “Инфраструктура и социално-битови условия“ в информацията за село Рашково се обобщава: “Всички улици в селото в селото и в някои махали имат асфалтово покритие и са оборудвани с улично осветление. Ежегодно се извършва насипване с трошен камък на пътищата към осемте махали на територията на Рашково. 


На ул. “Младост“ тази година бе подменен водопровода – в момента се прави асфалтова настилка и изкърпване на участъци след ВиК аварии от минали периоди. Предстои изкърпване на асфалтова настилка по улиците “Христо Ботев“, “Лъката“, “Свобода“ и в махала Белчово. От рехабилитация се нуждаят улиците “Васил Будажашки“, “Брезовица“, “Любен Каравелов“. 


Към този момент се извършва ремонт на пътя до махала Габровница, който свързва селата Рашково и Игнатица. 


През 2022 год. бе извършен ремонт на външната фасада в долната част на ритуалния дом в гробищния парк на селото и бе направено отводняване на сградата.


Водоснабдяването на населеното място е задоволително. Водохващането от река Рударка има два изградени резервоара по 100 куб. Тръбите на водопроводната мрежа са стари и се нуждаят от подмяна.“.


В информацията се предлага приоритетно да бъде извършена подмяна по водопроводната мрежа на улиците “Лъката“, “Свобода“ и “Христо Ботев“ – частично, да се направи на навес пред пенсионерския клуб на селото, ремонт на салона в кметското наместничество, изкърпване на улиците “Васил Буджашки“, “Брезовица“, „Любен Каравелов“, насипване на пътищата към махалите в землището на селото с трошен камък.