Търсят изпълтили на ремонтни дейности, заложени в обществената поръчка на Община Ботевград с предмет: „Строителство и реконструкция на съществуващи улици, прилежащите тротоари и съоръжения на територията на община Ботевград“. Тя е разделена в три обособени позиции.


Обособена позиция № 1: „Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици – ул. „Витиня“ и ул. „П. Р. Славейков“, с. Врачеш“. Ремонтът на първата улица обхваща участък с дължина 162.46 м. и включва изпълнение на земни, пътни и асфалтови дейности. Рехабелитацията на втората улица обхваща участък с дължина 164.60 м. и включва изпълнение на земни, пътни и асфалтови дейности. 


Обособена позиция № 2: „Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици – ул. „Христо Ботев“ и реконструкция и/или рехабилитация на прилежащи тротоари – ул. „Христо Ботев“, с. Скравена“. Ремонтът обхваща участък с дължина 396,00 м., като и тук е предвидено изпълнение на земни, пътни и асфалтови дейности.


Обособена позиция № 3: „Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици – ул. „Стубелска“ и реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи тротоари по ул. „Стубелска“, с. Трудовец“. Ремонтът ще обхване участък с дължина 635.22 м. И тук се предвижда изпълнение на земни, пътни и асфалтови дейности.


Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 839 502,10 лв. без ДДС, в това число по обособени позиции: № 1 - 181 233,50 лв., № 2 - 311 788,60 лв. и № 3 - 346 480,00 лв. Сумите са без ДДС. 


Срок за подаване на оферти или на заявления за участие е 23:59 часа на 05 декември 2022 г. 


Подробно описание на всички предвидени дейности - ТУК