Само една фирма е подала документи за участие в обществената поръчка на  Община Ботевград за зимното почистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа. Това е ботевградската „ОМЕРТА ГРУП“


Общинската пътна мрежа е с обща дължина 58 километра. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 69 990  лева, без ДДС. Срокът на договора за зимно поддържане на общинските пътища е до 30 април 2023 година. 


Припомняме, че зимното поддържане на улиците в Ботевград и вилните зони Зелин, Чеканица и малките села ще се извършва от ОП БКС. За големите села в общината снегопочистването ще бъде организирано от кметовете.  


Поддържането на отсечките от републиканската пътна мрежа в границите на Ботевград /Път Е-79 и Път-83/ се осъществява съвместно с Областното пътно управление по подписан споразумителен протокол.