Общинският съвет гласува изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград. Внесените предложения в проекта на решение бяха за промяна на таксите, които родителите плащат за допълнителни педагогически услуги в детските градини, за ползване на стандартна маса и площ на зеленчуковия пазар, на цените на нощувките в общинската база “Боженишки урвич“ и на таксите за посещения в Исторически музей Ботевград.


Досега месечната такса, която родителите  плащат за допълнителните занимания на децата по спорт, танци, изкуство, чужди езици е  2 лева на занимание с продължителност 30 минути. Тя е приета с решение на общинския съвет през 2016 година. По искане на организациите и преподавателите, които предлагат тези услуги, кметът Иван Гавалюгов внесе предложение в местния парламент за повишаване на таксите, както следва: 4 лева за едно занимание с продължителност 30 минути за всеки вид допълнителна педагогическа дейност; за второ дете от семейството, при посещаващи и двете деца занимания при един изпълнител на педагогическа дейност – 2 лв. за едно занимание; за трето дете от семейството, при посещаващи и трите деца занимания при един изпълнител – такса не заплаща.  


Част от таксата /20%/ остава в детската градина като наем, останалата сума се изплаща на предоставящия услугата”.


Към момента таксите за ползване на стандартни търговски маси с цел търговия на промишлени стоки и с цел търговия на селскостопанска продукция са съответно 2,50 лв. и 1,80 лв. на ден. В проекта на решение се предлага те да станат съответно 4,50 и 3,30 лв. на ден.


Таксата за ползване заета площ на открито с цел продажба на промишлени стоки на Зеленчуковия пазар е 1,80 лв. на квадратен метър на ден, а новото предложение е тя да стане 3,50 лв. на квадратен метър на ден. Таксата за ползване заета площ на открито с цел продажба на селскостопанска продукция е 1,40 лв. на квадратен метър на ден, а новото предложение – 2,50 лв. на квадратен метър на ден.  


Заради поскъпването на енергоносителите ОП „Туризъм” е внесло искане за повишаване на цените за нощувка в почивната база „Боженишки урвич” през зимния сезон с 10 лева.


Предложението е от 1 октомври до 31 март нощувката петък и събота, включително официалните празници, е 80 лева, а от неделя до четвъртък – 65 лева, като в цената се включва закуска.


За периода 1 октомври – 31 март за пенсионери, ученици от общината и организации с нестопанска цел, регистрирани и упражняващи дейност на територията на общината, цената за двойна стая е 65 лева с включена закуска.


Цена на двойно стая при единично  настаняване - 65 лв. на ден за периода 1 октомври – 31 март за дните петък и събота и 55 лева на ден за същия период за дните от неделя до четвъртък.


Цена на двойна стая при единично настаняване за периода 1 октомври – 31 март за пенсионери, ученици от общината и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани и упражняващи дейност на територията на общината – 55 лв. с включена закуска. 


Цена на апартамент при настаняване на двама човека – 120 лв. на ден за дните от петък до събота и 100 лв. на ден за дните от неделя до четвъртък, като цените включват закуска и ползване на басейн. 


Цена на апартамент за пенсионери, ученици от общината и за юридически лица с нестопанска цел, регистрирани и упражняващи дейност в общината – 100 лв. на ден с включена закуска и ползване на басейн. 


Таксите за посещение в Историческия музей да се увеличат с едни лев, а за беседа с два - предложението е внесено от директора на институцията, който обоснова необходимостта от актуализация с изменящата се икономическа и финансова ситуация в страната. 


По време на обсъждането Тихомир Найденов направи процедурно предложение от името на Постоянната комисия по териториално развитие и екология, на която е председател – поотделно да се гласуват точките за промяна на таксите на допълнителните услуги в детските градини и цените на нощувките в общинската почивна база. 


Дамян Маринов предложи таксата за едно занимание с продължителност 30 минути в детската градина да бъде 3 лева вместо 4, както е посочено в проекта на решение. Предложението му обаче не събра достатъчен брой гласове. 


Не бе прието и предложението за повишаване на цените на нощувките в общинската база “Боженишки урвич“. То събра 14 гласа “за“, 2 “против“ и 10 “въздържал се“. Останалите предложения за промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги бяха подкрепени от Общинския съвет.