В дневния ред на почти всяко заседание на Общинския съвет са включени рутинни процедури, които изискват решение на органа на местно самоуправление. Става дума за докладни записки относно разрешаване за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване, като целта е промяна предназначение на земеделска земя за изграждане на жилищни, вилни и други сгради. По време на вчерашното заседание бяха внесени няколко такива докладни. Преди да се пристъпи към гласуването на една от тях, кметът Иван Гавалюгов поиска да разбере мотивите на общинските съветници, които гласуват “против“ или “въздържал се“. 


“Когато не си съгласен с нещо, логично и редно е да обясниш, ако искаш, или когато си се въздържал, също може да имаш някакви мотиви да не подкрепиш абсолютно рутинни административни процедури, които изискват решението на Общински съвет – Ботевград“, заяви той и призова съветниците, които имат реални аргументи, да бъдат така добри да ги споделят. 


След изказването на кмета бе съобщено, че докладната записка е подкрепена от Постоянната комисия по местно самоуправление и законност и Постоянната комисия по териториално развитие и екология. За изказване думата поиска съветникът Кирил Руневски от групата на ГЕРБ.


“Аз съм един от тези, които гласуват за едни “против“, а за други сходни докладни – “за“. Причината е, че когато прегледах по-детайлно докладните, забелязах, че едните от инвеститорите, които имат инвестиционни намерения, са купували земята на цена на данъчна оценка, а пък други, за идентични имоти, са си ги  платили на реалната цена. Да, това не е задължение на Общината да проверява как са сключени сделките. Това си е мое виждане по въпроса“, обясни Руневски.


“Трябва да си призная, че съм впечатлен от аргументите“, отвърна кметът Гавалюгов с нескрита ирония.


Действително обяснението на Кирил Руневски поражда известна доза любопитство дали той самият е придобил недвижими имоти и на каква цена. Бърза справка в декларацията му за имущество и интереси, която е публична, тъй като е общински съветник, показва, че през миналата година той е декларирал апартамент от 66 квадрата, придобит чрез покупко-продажба през 2019 год. в София, на цена от 39 000 лева. Дали сделката е изповядана въз основа на данъчна оценка, или на база реалната пазарна цена, отговорът на този въпрос е повече от ясен.