До този момент в Община Ботевград не е постъпила информация за параметрите на проектобюджета за следващата година и инвестиционния план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София. Това съобщи на днешния редовен брифинг с местните медии кметът Иван Гавалюгов.


Както сме информирали, водните дружества изготвят на всеки 5 години инвестиционни бизнес планове. До края на този месец предстои ВиК София да внесе за одобрение в Комисията за енергийно и водно регулиране своя проект, както и евентуална промяна на цената за доставка. 


„Като членове на Асоциация по ВиК все още нямаме никаква информация какво съдържа новият бюджет и инвестиционна програма на ВиК София. Настоявах пред управителя на Софийска област - Радослав Стойчев, да направим среща чрез Асоциация по ВиК с ръководството на ВиК София. Темите за обсъждане са много. Една от тях е за инвестиционните разходи, които се планират в обхвата на инвестиционния план на водното дружество. В цената на услугата „Доставка на вода“ влизат и преките инвестиции, които ВиК възнамерява да направи на териториите на общините в областта" – обясни Иван Гавалюгов.


По думи на кмета, за тази година има неизпълнение на част от предвидените инвестиции, насочени към подобряването на ВиК инфраструктурата на общината - не е извършена подмяна на довеждащия водопровод от резервоара в Новачене до водопроводната мрежа на селото.


По време на днешната среща стана ясно още, че Община Ботевград ще повдигне въпроса пред „Напоителни системи“ АД за доизграждането на санитарно-охранителна зона около язовир "Бебреш".


„Въпреки полуизградената санитарна зона, водата от язовир "Бебреш" не постъпва директно във водопроводните системи на нито едно населено място в общината. Тя преминава през пречистватеане, което може да се провери" – поясни Гавалюгов.


Санитарно-охранителните зони в цялата страна са зле изградени и стопанисвани. Като пример градоналникът посочи язовир "Искър", който захранва София и околните населени места с питейна вода. Там е изградена санитарно-охранителна зона, но в близост до водата се разхождат животни, а през лятото има палатки с къмпингуващи.