„Балкангаз 2000“ АД уведомява своите клиенти от селата: Скравена, Новачене, Боженица, Гурково, Литаково, Радотина и Рашково, че днес 14.12.2022 г. към 15:30 ч. е възстановено захранването с природен газ на тази част от газоразпределителната мрежа. За времето без захранване налягането в мрежата е останало в рамките на допустимото.


Дружеството благодари на засегнатите промишлени и обществено-административни клиенти за проявеното разбиране и ограниченото потребление.


При възникване на проблеми да се търсят дежурните телефони: 0887466365 и 0878114818