Преглеждайте банкнотите, които ви връщат и обръщайте специално внимание на тези с номинал 20 лева.


От 1 февруари банкнотата с номинал 20 лева, емисия 2005 година, престава да бъде законно платежно средство.


На лицевата и страна е изобразена символика на централната банка – сградата и емблемата на БНБ, както и други елементи, аналогични на банкнотите от първите емисии на централната банка. На обратната й страна е поместена реплика на първата българска банкнота с номинал 20 лева. Това е първата възпоменателна банкнота у нас.


След тази дата останалите банкноти ще се обменят единствено на касите на Българската народна банка. Това ще става по номинална стойност без ограничение на количеството, без такса и без краен срок на обмяна.